Eklenme tarihi: 19/01/2021 – 8:55

Son güncellenme tarihi: 15/02/2023 – 17:49


VE… Asgari Ücret Belirlendi…

Değerli okuyucularımız,

Bu yazımızın konusu milyonlarca çalışan ve işvereni dolayısı ile bu insanların ailelerini ve devleti ilgilendiren 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücret beklentilerin çok üzerinde açıklandı demeyi çok isterdim ama maalesef öyle olmadı. Öncelikle asgari ücretin ne olduğunu tanımlayarak konuya başlamanın doğru olacağı düşüncesindeyim. Asgari ücret, bir insanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına gelir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi asgari ücret bir insanın temel ihtiyaçları için düzenlenmiş bir ücrettir.

2021 yılı için Brüt;

Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Aylık) 3.577,50 TL
Asgari Ücret 2021 Net Ücret (Aylık) 2.825,90 TL
Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Günlük) 119,25 TL

 

Olarak belirlenmiştir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin, refah seviyesinin temel öğelerini belirleyen asgari ücret aynı zamanda vergi açısından da Devletlerin temel kaynaklarından biridir.

Bu nedenle üzerinden yasal kesintiler yolu ile vergi sistemine girer. Vergilerden sonra kalan tutar ise net asgari ücret yani işçinin alacağı ücret olarak ortaya çıkar. 2021 yılında asgari ücretten kesilen vergiler ve ödenecek net tutar şu şekilde oluşmuştur.

Asgari Ücret 2021 Yasal Kesintileri
(01.01.2021 – 31.12
.2021)
Brüt Ücret 3.577,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 500,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 3.040,88 TL
Gelir Vergisi 456,13 TL
Damga Vergisi 27,15 TL
Kesintiler Toplamı 1.019,91 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 268,31 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.825,90 TL

Bu durumdan da anlaşılacağı gibi asgari ücretli bir çalışan her ay vergi ve sosyal güvenlik kesintileri sonucunda 1.019.91 TL vergi ve sosyal güvenlik kesintisi ödemesine maruz kalmakta ve 2.825,90 TL net maaş almaktadır. Bu da ücretinin üçte birinin vergi ve sosyal güvenlik kesintileri olarak devlete daha maaşını almadan ödenmesi demektir. Gelir vergisi brüt ücret üzerinden hesaplandığı için yılın son aylarında bir üst vergi dilimine girecek ve maaşı biraz daha düşecektir. Daha önceki yıllarda AGİ ile tamamlanarak asgari ücretlinin maaşı üzerindeki yük hafifletilmişti. 2021 yılında da bu şekilde bir işlemle asgari ücretin tamamlanacağını düşüncesindeyim.

Asgari ücretin diğer paydaşı olan işverene ise 2021 yılında bir asgari ücretlinin maliyeti;

Asgari Ücret Brüt Tutarı 3.577,50 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 554,51 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 71,55 TL
İşverene Toplam Maliyeti 4.203,56 TL

Seklinde oluşur. Görüldüğü gibi burada işverende çalışanına ödediği maaş haricinde 626,06 TL Devlete sosyal güvenlik kesinti sorumluluğu içine girer.

İşveren her ay sonunda her asgari ücretli çalışanı için 1.645,97 TL vergi yükümlülüğü altına girmektedir.

Dolayısı ile asgari ücretle çalışan bir isçi ve işveren devlete yukarıda da belirttiğimiz 1.645,97 TL vergi ödemekte yani asgari ücret net tutarının yarısından fazlası kadar.

Asgari ücretlinin maaşı üzerindeki diğer unsurlardan biri de asgari geçim indirimidir. Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülmektedir.

2021 yılında uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tablosu da aşağıdaki gibidir.

Medeni Durum      Agi Tutarı Aylık Toplam Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar)     268,31   2.825,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)     321,98   2.879,57 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)     362,22   2.919,81 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)     402,47   2.960,06 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)     456,13   3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu)     456,13   3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu)     456,13   3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan)     268,31   2.825,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu)     308,56   2.866,15 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu)     348,81   2.906,40 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu)     402,47   2.960,06 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu)     429,30   2.986,89 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu)     456,13   3.013,72 TL

 

Gelir vergisi kanununda gelir vergisi: Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Şeklinde tanımlanmıştır. Buradaki safi tutar giderleri düşüldükten sonra kalan tutar yani kar ı ifade etmektedir. Ancak asgari ücrette gider hiç hesaba katılmadan vergi hesaplanmakta ve kanunun özüne uygun bir hesaplama yapılmamaktadır.

Gelir vergisi artan oranlı bir vergidir ve brüt gelirin yükselmesi durumunda %15 den başlayarak %35 kadar çıkmaktadır. Kurumların vergilendirdiği Kurumlar Vergisi ise artan oranlı değil ve %22 sabit oranlıdır. Gelir adaletsizliğindeki ana gerekçenin kaynağını bu durum oluşturmaktadır. Dileğimiz asgari ücretten vergi kesilmemesidir. Bu mümkün değilse dahi gelir vergisi dilimlerinin matrahlarının yükseltmesi ve en yüksek oran olarak %22 baz alınması bu durumda gelir adaletinin gerçekleşmesinde önemli rol oynayacaktır. Çalışan insanların gelirlerinin yükselmesi refah seviyesinin artması demektir. Devletlerin vatandaşlarına verebileceği en büyük hizmet refah seviyelerini yükseltmektir.

Sağlıcakla kalın.

About Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir