Eklenme tarihi: 29/11/2023 – 12:37

Son güncellenme tarihi: 29/11/2023 – 12:37


                          ETİK DEĞERLER

Etik bir amaç, ideal, istikamet, vizyon ve bazı durumlarda maneviyat sahibi olmak demektir. Etik geleceğimizin aynasıdır. Etik değerler insan olmanın ta kendisidir.

Değerli okurlarım

Yakın geçmişte yaşanan bankacılık skandalları ‘’etik değerler’’in gerçekten de önemli olduğunu bize acı bir şekilde hatırlattı. 2009- 2014 arasında dünyanın en büyük kırk üç bankası yüz on yedi davada toplam 184 milyar dolar cezaya çarptırıldı ve bunlar tek bir dava başına 100 milyon dolardan fazla tutan cezalardı, ayrıca ülkemizin de içinde bulunduğu yüz yetmiş dört dava da sonuçlanmayı bekliyor. Verilen cezaların toplamının Yeni Zelanda’nın gayri safi milli hâsılasına eşit olduğunu söylersem belki olayın boyutları daha iyi anlaşılır.

Halen her hafta, üst düzey yöneticilerin, spor adamlarının, işadamlarının, siyasetçilerin veya devletin başındakilerin yanlış yollardan para elde ettiklerine dair ülkemizin ve dünyanın her tarafında skandallar patlıyor. Hile, aldatma, örtbas, fahiş fiyatlama, manipüle etme gibi, tüm bir ekipçe yapılan ve yüzlerce farklı şekil alabilen sahtekârlıklar devasa boyutlara ulaşmış durumda.

Gayrisafi hâsılanın en azından yüzde 5’ini (2 trilyon 600 milyar dolarını), devletten alınan garantili ihaleler için bol keseden verilen rüşvetler, gizli banka hesaplarına aktarılan vergi kazançları, yozlaşmış hâkim veya polisler gibi yolsuzluk maliyetleri oluşturuyor. Bunlarla başa çıkmada en önemli silahımız “ahlaki değerlere” yani etik değerlere sahip çıkmaktır.

Etik değerler olmadan, gelecekte bizi daha fazla açgözlülük, servet birikimi, silahlanma yarışı, kaos ve suiistimal edilen güçlerle kaplı, hukuksuz bir cehennemin karşılaması kesindir.

Nasıl bir ülkede yaşamak istiyorsunuz?

Her sabah yataktan dışarı çıktığınızda, sizi neyin motive ettiği ve size neyin ilham verdiğiyle, kader anlayışınızla ve kişisel maneviyatınızla bağlantılı bir kavramdır etik. Etik aynı zamanda kurumsal davranışlarla, alınması gereken tavırlarla, uyumla, yasal düzenlemelerle ve kabul edilebilir olanın sınırlarıyla ilgilidir.

Etik ayrıca nasıl bir ülkede yaşamak istediğimizle ilgilidir. Tüm bunlar hayata dair ne hissettiğimizle, umutlarımızla, hayallerimizle ve arzularımızla, tutkularımızla ve bizi motive eden şeylerle ilgilidir. Etik bize daha iyi bir gelecek için bir çerçeve sunar. Bu kişisel bir çerçeve değil aslında toplumsal olarak bir arada bir bütün olarak yaşayabilmemizin de bir formülüdür aslında.

Değerli okurlarım.

 İnsanı diğer canlılardan ayrı kılan sırf ona özgü olan bir yanı vardır. O, doğada sadece canlı bir varlık olarak kalamaz. Kendine özgü bir canlı olmanın ötesine geçerek insan olmak zorundadır. Bu aslında onun toplumsal veya siyasal olarak canlı olmasını da içerir. İşte bu yönü onun etik varlık olmasının ve ahlaki davranış sergilemek zorunda olmasının da bir gereğidir.

Eğitimci – yazar

Soner Atabek

2 thoughts on “ETİK DEĞERLER

  1. Başkanım etik değerler ahlaki değerler kimin umurunda, öyle bir yozlaşmanın içindeyiz ki rabbim sonumuzu hayır etsin inşallah

  2. Güzel yazı için teşekkürler. Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeler üzerindeki egemenliğini pekiştirmeleri için kayıtlı ekonomi mi yoksa kayıt dışı ekonomi mi gerekir konusunu bilim insanları açıklamalı. Sistemin egemeni ABD’nin işine gelmeyen her doğru iş de suç, işine gelen her yanlış iş de yasal olarak tanımlanabiliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir