Kayseri Büyükşehir’den “Su Yönetimi” çalıştayı

Eklenme tarihi: 30/03/2022 – 11:48

Son güncellenme tarihi: 30/03/2022 – 11:48


Su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren ve kentin Türkiye’deki su sorunu olmayan şehirler arasında yer alma başarısını gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası boyutta Entegre Kentsel Su Yönetimi (EKSY) Planı Oluşturulması Paydaş Katılım Çalıştayı düzenleyecek.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)- Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında Kayseri ilçe belediyeleri ile diğer illerden gelen katılımcıların da yer alacağı Kayseri İli Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı Oluşturulması İşi Kapsamında Paydaş Katılım Çalıştayı ile ciddi bir iklim değişikliği tehdidi ile karşı karşıya olan dünyada, su ile ilgili bütün detaylar enine boyuna masaya yatırılarak farkındalık oluşturulması amaçlanacak. 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KASKİ ORTAKLIĞINDA DÜZENLENİYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) ortaklığında birincisi 24 Kasım 2021’de bütün şehrin bugününü ve geleceğini ilgilendiren, şehir plancıları ve su ile ilgili bütün paydaşların katılımını da gerektiren bir çalışmayla bütüncül bir EKSY planının oluşturulması amacıyla stratejik planlama aşamasında paydaşların su yönetimine getireceği farklı bakış açılarına ait görüş, öneri ve katkılarının alınmasını içeren aşamanın ardından ikincisi düzenlenecek çalıştayda, paydaşların katılımı sayesinde konunun tüm yönleri ile incelenebilmesi ve hiçbir problemin muallakta kalmayacağı şekilde ele alınabilmesi mümkün olacak. Ayrıca, konu özelinde ‘bilinçli kesim’ olarak adlandırılan paydaş kurumlar ile anket çalışması yapılmış ve müşavir tarafından analiz edilmesi sayesinde konunun ilk oturumdan itibaren derinlikli bir şekilde işlenmesi amaçlanıyor. 

FARKINDALIĞIN EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Kent planlaması ile su döngüsünün bütün bileşenleri olan yeraltı suyu, yüzey suları, atık su, yağmursuyu, sızıntı suları, tarımsal sulama gibi ve bunlarla ilgili tüm yapılar olan baraj, gölet, kuyu, kaptaj, drenaj kanalı uygulamalarının bütünleşik biçimde yönetilmesini öngören ve mevcut su yönetimi pratiklerine bir alternatif olarak 1990’larda ortaya çıkan ve günümüze kadar gelişerek gelen entegre kentsel su yönetimi yaklaşımı doğrultusunda geçecek çalıştayda, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri davet edilerek, tüm yaklaşımlar için destekleri istenen hususlar karşılıklı aktarılacak. Öte yandan konu özelinde farkındalığı en üst seviyeye çıkarmanın hedeflendiği çalıştayda, idareye sunulacak olan EKSY planının çıktıları bütün paydaşlara sunulacak, plan içeriğinde bir önceki çalıştayda farklı disiplinlerden katılan paydaşların her bir konu başlığı özelinde kurumsal deneyimlerine ilişkin toplanan öneri, bakış açısı ve soru-cevaplar ile netleşen yaklaşımlarının derlenmiş ve yorumlanmış sonuçları kendileri ile paylaşılacak. 

ÖZEL HEDEFLER İÇERİYOR

1 Nisan Cuma günü saat 9.30’da başlayacak çalıştaya Kayseri ilçe belediyelerinin yanı sıra Kahramanmaraş ve Malatya illerinden de katılım sağlanırken, çalıştay; ‘paydaşların entegre kentsel su yönetimi, dünyadaki diğer başarılı EKSY çalışmaları ve bu çalışmaların çıktıları hakkında bilgilendirilmesi, entegre kentsel su yönetimi ile ilgili paydaşların üzerine düşen görevlerin neler olacağının aktarılması, EKSY Planı çıktılarının ve plan çalışmalarında kullanılmak üzere derlenen paydaş görüş ve önerilerinin yorumlanarak geri bildirimlerinin yapılması, halk anketi sonuçları ile su yönetiminde görev, yetki ve sorumlulukları bulunan tüm paydaşların anket sonuçlarının karşılaştırmalı olarak aktarılması, paydaşların ve vatandaşların birbirlerinin yaşadığı sorunlar hakkında farkındalık sahibi olmaları ve bu sorunları çözmeye yönelik bilgi akışı/diyalog yollarının oluşturulmasının sağlanması, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve ilgili her kurum/kuruluşun ve her birimin kendi yetki, görev ve sorumluluk sınırları içinde, yenilikçi su yönetimi pratikleri ve iklim değişikliği direncine katkı sunacak eylemler benimsemesi için temel ilkeler hakkında bilgilendirilmesi ve paydaşların EKSY kapsamında çevresel, toplumsal, kurumsal ve finansal sürdürülebilirlik ilkeleri hakkında bilgilendirilmesi’ gibi özel hedefleri içeriyor.

About Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir