Yapılandırma Kanunları Kısa Özet (Halis Çelik Kaleminden)

Eklenme tarihi: 15/12/2020 – 14:51

Son güncellenme tarihi: 15/02/2023 – 17:49


Değerli Okuyucularımız,

Tüm dünyanın ekonomik ve sağlık alanındaki sıkıntılarla sınandığı şu günlerde esnafımızın içinde bulunduğu zor duruma bir nebze katkı sağlaması amacı ile 16.11.2020 tarihinde çıkarılan 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında tüm Gemliklilerin bilgi sahibi olması amacı ile aşağıda kısa bir özet sunalım;

7256 sayılı yeniden yapılandırma kanunu kapsamında; Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik kurumunu başta olmak üzere Ticaret Bakanlığına , İl Özel İdarelerine , Belediyelere olan borçların yapılandırılması mümkündür.

Öncelikle bilinmesi gereken en önemli husus sürelerdir; süreleri bir tablo ile gösterelim.

 

YENİDEN YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN SÜRELER

BAŞVURU/ÖDEME TÜRÜ SÜRE
Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesinin son tarihi  31 Ağustos 2020
Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi 31 Aralık 2020
Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksit ödeme süresi  31 Ocak 2021
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı  tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ödeme süresi  28 Şubat 2021
Taksit ödeme süresi ve sayısı Peşin ya da 2’şer aylık dönemler halinde en çok 18 taksit
DAVA HAKKINDAN VAZGEÇMEYE İLİŞKİN SÜRELER
Dava hakkından vazgeçmek için başvuru süresi 31 Aralık 2020

 

Başvurular VERGİ DAİRELERİ, İNTERNET VERGİ DAİRELERİ VE E-DEVLET  üzerinden yapılabilmektedir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının veya belediyelerin internet sitelerinde de yapılandırma ilişkin başvuru sayfasının olup olmadığını kontrol etmek faydalı olacaktır.

Yapılandırılan Borçların tamamının İLK TAKSİT SÜRESİ İÇİNDE ÖDEME yapılması halinde katsayı uygulanmaz ve,

1)      Gecikme zammı ve faiz alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

2)     Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim yapılır.

Yapılandırılan borçların tamamının İLK 2 TAKSİT SÜRESİ İÇİNDE ÖDEME yapılması halinde katsayı uygulanmaz ve,

1)      Gecikme zammı ve faiz alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılır.

2)      Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından ,5 indirim yapılır.

Yapılandırılan borçlar 6,9,12,18 taksit halinde de ödeme yapmak mümkündür;

Ancak taksitlendirme durumunda;

1)       Altı eşit taksit için (1,045),

2)       Dokuz eşit taksit için (1,083),

3)       On iki eşit taksit için (1,105),

4)       On sekiz eşit taksit için (1,15)

Oranlarında faiz uygulanacaktır.

Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.

İlk iki taksitin ödenmemesi TAKSİTLENDİRME İPTAL EDİLİR
İlk iki taksitin ödenmesi sonrası ; Aynı takvim yılı içinde iki veya daha fazla taksitin ödenmemesi  

TAKSİTLENDİRME İPTAL EDİLİR

İlk iki taksitin ödenmesi sonrası ; eksik ödenen taksitin belirlenen faiz oranı uygulandıktan sonra ödenmemesi.  

TAKSİTLENDİRME İPTAL EDİLİR

 

Gönül isterdi ki yapılandırma 31.12.2020 tarihi dahil olmak üzere yapılsın ve taksitlendirmelere faiz uygulanmasın. Ödemeler de Pandeminin kısmen azalacağı tahmin edilen Haziran Temmuz aylarından başlansın. Ocak şubatta ödemeye başlanması için hayatın normale dönmüş olması gerekir. Sayıların bu kadar zirve yaptığı bir dönemden normale dönmesi bu kadar hızlı olmayacaktır. Yetkililerinde bu duruma bir düzeltme getirmesi beklentisi içindeyiz.

Sağlıkla kalın.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Halis ÇELİK

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir