KİYÜ’de “Türkiye’de Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği Paneli” gerçekleştirildi

Eklenme tarihi: 28/03/2022 – 9:01

Son güncellenme tarihi: 28/03/2022 – 9:01


“Türkiye’de Aile Değerlerinin Bugünü ve Geleceği Paneli”, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Türk Felsefe Derneği’nin katkılarıyla, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KİLİS (İGFA)- Panelin oturum başkanlığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar yaparken; panelde konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk İslam Düşüncesi Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Vural, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir ve 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necati Demir yer aldı.

Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan, “İhtiyaçlarla Yücelme Birliği: Aile ve Mutluluk” başlıklı konuşmasındasevgi, saygı, adalet kavramları üzerinden aileye değindi. Prof. Dr. Mehmet Vural, “Çağdaş Batı Muhafazakârlığı ile İslam Toplumlarında Aileye Bakışın Karşılaştırılması” başlıklı sunumunda muhafazakâr Batı toplumu ile İslam toplumlarının aile anlayışının benzer yönlerine vurgu yaptı ve İslam toplumunun aile bağlarının daha derin olması dolayısıyla muhafazakâr Batı toplumundan ayrıldığına işaret etti. Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir, “Bir Eğitim Kurumu Olarak Aile” başlıklı sunumunda okullarda verilen eğitimin ailede verilen eğitimle desteklenmesi gerektiğini; bir çocuğun ailesinin değer yargıları ve eğitim anlayışıyla örtüşen bir kurumda eğitim aldığında mutlu olabileceğini aktardı. Doç. Dr. Necati Demir ise gelenekle değişimin birbirini destekleyebileceğine ve zıtlıklardan
uyum yakalanabileceğine işaret etti. Demir, düşünmenin her alanda olduğu gibi aile konusunda da son derece önemli olduğunu belirtti. Panel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir’in konuşmacılara hediye takdim etmesiyle sona erdi.

About Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir